We brengen uw hulpvraag in kaart en bekijken samen welke rol u en het kind daarin spelen. We bepalen vervolgens samen welke doelen in uw situatie haalbaar zijn en hoe u uw kind in de thuissituatie verder kunt helpen.
Samen met het kind benoemen we wat al goed gaat. Wanneer je namelijk weet waar je goed in bent, kun je gebruik maken van je sterke kanten om je te ontwikkelen.
Bij de begeleiding gaan we uit van de kwaliteiten, talenten en mogelijkheden van een kind. Weten waar je goed in bent maakt sterk en weerbaar en geeft zelfvertrouwen.
We bieden geen kant-en-klare oplossingen maar helpen kinderen betekenis en richting te geven aan dat wat er in en om hen heen gebeurt. Het is belangrijk dat een kind in zichzelf gelooft en vertrouwt op zijn of haar eigen ‘kunnen’.
We doorbreken de vaste patronen en zoeken naar werkbare antwoorden voor kind en ouders.
Wij werken in principe met kind én ouder(s), zodat u doorgaans aanwezig bent bij de gesprekken.

In onze praktijk maken we o.a. gebruik van:
• Kindercoachmateriaal
• Kids skills
• NLsPel gedragsverandering bij jonge kinderen
• Oplossingsgericht werken
• Systematisch/contextueel werken

Enkele uitgangspunten bij oplossingsgericht werken zijn:
1. Het huidige gedrag van een kind is de beste keuze op dit moment
2. Vertalen van het ‘probleem’ naar een ‘te leren vaardigheid’
3. Heeft je gedrag een verkeerde uitwerking? Stop er dan mee. Werkt het wel? Laat er meer van zien.
4. Wanneer je terugvalt in gedrag, ben je even vergeten hoe het anders kan
5. Gedragsverandering is alleen mogelijk wanneer de kwaliteiten van een kind worden gezien en het kind zelf voldoende wordt betrokken bij de oplossing van het ‘probleem’