De kosten van een coachingsessie van 60 minuten bedragen € 60,-
Betaling geschiedt contant aan het eind van elke sessie.
De coaching wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar. Wellicht kunt u wel een beroep doen op een Persoonsgebonden Budget (PGB). Voor meer informatie hierover, kijkt u op www.pgb.nl
Kindercoaching Sesa staat ingeschreven bij de KvK onder nummer 56948573

 

 

foto4